Kurumsal İletişim Danışmanlığı

Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, bugün artık pazarlama iletişimi, itibar yönetimi, halkla ilişkiler ve iç iletişim gibi iletişimin çeşitli alanları arasındaki sınırların kalkmasını da beraberinde getirmektedir. Bu süreçte kurumsal iletişim hızla, bir iş destek fonksiyonu olmaktan çıkarak iş stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol oynayan stratejik bir fonksiyon haline dönüşmektedir.

“Kurumsal İletişim” en yalın ifadeyle, kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanabilir.

Anafor Görsel Medya Stüdyosu uzman ekibi ve deneyimleriyle; Kurumsal İtibar Yönetimi, Lider / CEO İletişim, Kriz yönetimi, Gündem Yönetimi, İç İletişim, Kurumsal Sponsorluklar, Event Yönetimi, Medya İlişkileri, KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) hizmetleri vermektedir.