Kurumsal İmaj Danışmanlığı

Kurumsal imaj, işletme ve markaların hedef kitle tarafından algılanın imajıdır ya da kurumun kendisi hakkında oluşturmak istediği şekildir. Rekabet koşulları dinamikleştikçe ve karmaşıklaştıkça, işletmenin kendisini ve kimliğini ortaya koyması çok daha önemli hale gelmektedir.

Kurumsal imaj danışmanlığı kapsamında gerek varolan/yeniden tasarlanan kurumsal kimliğin basılı, outdoor & indoor ve promosyonel alanlara uygulanması, gerekse işletme ve markanın hedeflediği algıya yönelik düzenlemeleri bütünleşik şekilde planlıyor ve uyguluyoruz. Hedef kitlenizin sizi daha doğru ve amaca en uygun şekilde bilmesi, tanıması ve istenen şekilde iletişime geçmesi için gerekli çalışmaları hazırlıyoruz.

Ayrıca çeşitli sebeplerden dolayı zedelenen kurum imajını hassas şekilde analiz ederek düzeltme yolunda gerekli adımları atıyor, işletmelerin bu zor imaj tazeleme ve düzeltme süreçlerinde sürekli destek sağlayarak kurum itibarlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz.